Brak wyników profilu dsr dla klasy: n

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: n

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1ig

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1ig

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1ip

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1ip

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1gg

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1gg

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1gp

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1gp

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1og

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1og

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1o8

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1o8

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1mg

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1mg

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1m8

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1m8


Profil klasy: 1ti

Wzrokowców: 24%
Słuchowców: 23%
Dotykowców: 26%
Kinestetyków: 28%
W ankiecie brało udział 17 osób.


Profil inteligencji klasy: 1ti

Lingwistyczna: 1%
Matematyczno-Logiczna: 13%
Wizualno-Przestrzenna: 13%
Muzyczna: 12%
Interpersonalna: 13%
Intrapersonalna: 14%
Kinestetyczna: 12%
W ankiecie brało udział 15 osób.

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 2ti

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 2ti

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 3ti

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 3ti

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 4ti

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 4ti

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1tz

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1tz

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 2tz

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 2tz

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 3tz

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 3tz

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 4tz

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 4tz

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1mk

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1mk

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1zz

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1zz

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 2mk

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 2mk

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 2zz

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 2zz

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 3mk

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 3mk

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 3zz

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 3zz

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 1te

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 1te

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 2te

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 2te

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 3te

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 3te

Brak wyników profilu dsr dla klasy: 4te

Brak wyników profilu inteligencji dla klasy: 4te